Schrijfassistent Nederlands

WELKOM BIJ DE SCHRIJFASSISTENT!

Welkom op de website van de Schrijfassistent, de online schrijfhulp ontwikkeld door het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven, in samenwerking met de VRT en De Standaard.

De Schrijfassistent is er om u te ondersteunen tijdens het schrijfproces.

De Schrijfassistent werkt wonderlijk eenvoudig.
· Eenvoudig: u kleeft uw tekst in de webpagina en haalt hem door de checks.
· Wonderlijk: u hoeft niet langer zelf te weten welke de mogelijke fouten zijn, de Schrijfassistent brengt ze naar u toe.
Hij geeft u daarbij beknopt taaladvies óf reikt u een alternatief aan.
· Adviezen en alternatieven zijn onder meer gebaseerd op VRT Taalnet, Taaladvies.net en het De Standaard-boekje Hoe Vlaams mag uw Nederlands zijn.

De Schrijfassistent is een product dat – in het verlengde van onze taal zelf – altijd wel een beetje ‘in ontwikkeling’ zal blijven.

Opmerkingen of tips? Contacteer ons!

HOE WERKT DE SCHRIJFASSISTENT?

  • Selecteer de tekst die u wilt controleren.
  • Kleef hem in het witte tekstkader.
  • Klik één voor één op de checks onder het tekstkader.
  • U krijgt telkens de toelichting onder het tekstkader.
  • Glij met de cursor over de gemarkeerde woorden: u krijgt een taaltip of een alternatieve formulering aangereikt.
  • Corrigeer uw tekst op het scherm.
  • Kopieer uw tekst in uw eigen document.